Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2006

Översyn av nuvarande kunskapsläge om störning på rastande fåglar

Helldin; Jan, Olof

Published in

Title: Botniabanan, Kompensation avseende rastande fåglar i SPA-området vid Umeälvens delta och slätter
Publisher: Botniabanan AB