Skip to main content
Other publication, 2008

Vägtrafikens barriärverkan – att åtgärda brister i det befintliga vägnätet

Seiler, Andreas; Helldin, Jan Olof

Published in

Book title: Årsrapport för TransportMistra
Publisher: TransportMistra

  SLU Authors

   • Helldin, Jan Olof

    • Department of Conservation Biology, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/24127