Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2004Peer reviewed

Död ved i skogen. Hur mycket behövs för att bevara den biologiska mångfalden?

de, Jong Johnny; Dahlberg, Anders; Stokland, Jogeir

Published in

Svensk Botanisk Tidskrift
2004, Volume: 98, pages: 278-297