Skip to main content
Magazine article, 2008

Sverige bör inför klimatkonferensen i Köpenhamn verka för att gynna investeringar i ökad skogsproduktion - för att minska den globala klimatpåverkan från fossilbränsleanvändningen

Holmgren, Peter; Olsson, Mats; Ståhl, Göran; Thuresson, T; Örlander, Göran

Published in

Dagens industri
2008, number: November 2008

Authors' information

Holmgren, Peter
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products
Olsson, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Thuresson, T.
Örlander, Göran

Associated SLU-program

Climate

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Forest Science
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/24155