Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2008

Sverige bör inför klimatkonferensen i Köpenhamn verka för att gynna investeringar i ökad skogsproduktion - för att minska den globala klimatpåverkan från fossilbränsleanvändningen

Holmgren, Peter; Olsson, Mats; Ståhl, Göran; Thuresson, T; Örlander, Göran

Published in

Dagens industri
2008, number: November 2008

      SLU Authors

    • Holmgren, Peter

      • Department of Forest Products, Swedish University of Agricultural Sciences