Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerande avrinningsområden 2006/2007 : Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark

Kynkäänniemi, Pia; Kyllmar, Katarina

Published in

Ekohydrologi
2008, number: 101
Publisher: SLU/ Inst för Markvetenskap/ avd för Vattenvårdslära