Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Typområden på jordbruksmark i Östergötland : Utvärdering av undersökningar utförda 1988-2007

Kyllmar Katarina, Andersson Stefan, Kynkäänniemi Pia

Published in

Ekohydrologi
2008, number: 105
Publisher: SLU/Inst för Mark och miljö

      SLU Authors

    • Kyllmar, Katarina

      • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences