Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2006

Biologisk mångfald i jordbruket är ingen lyx

Byström, Marie; Einarsson, Peter

Published in

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
2006, pages: 33-58
Title: Jordbruk, handel och utveckling: Mot ökad samstämighet
ISBN: 91-85205-29-x
Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien