Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Filter av olivinsand för avskiljning av naturligt organiskt material vid dricksvattenrening

Berggren, Kleja Dan; Jonsson, E; Johansson, P-O; Gustafsson, Jon-Petter; Abrahamsson, J

Published in

VA-Forsk rapport
2004, number: 2004-01
Publisher: VA-Forsk