Skip to main content
Report, 2007

Träd och buskar - igenväxningsvegetation eller förutsättning för mångfalden? HagmarksMistras årsrapport 2006

Pihlgren, Aina; Svensson, Roger; Wissman, Jörgen; Kvarnbäck, Olle

Published in


Publisher: Centrum för Biologisk Mångfald

  SLU Authors

   • Svensson, Roger

    • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Wissman, Jörgen

     • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/24205