Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Träd och buskar - igenväxningsvegetation eller förutsättning för mångfalden? HagmarksMistras årsrapport 2006

Pihlgren, Aina; Svensson, Roger; Wissman, Jörgen; Kvarnbäck, Olle

Published in


Publisher: Centrum för Biologisk Mångfald