Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Hur påverkar ras och säsong var och vad nötkreatur betar? HagmarksMistras årsrapport 2006

Hessle, Anna; Wallin, Karin; Bertilsson, Jannicke; Wissman, Jörgen

Published in


Publisher: Centrum för Biologisk Mångfald