Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Mot maximal regional tillväxtpotential – ett On Farm Research-projekt i sockerbetor. Slutrapport till SLF

Gunnarsson, Anita; Olsson, Åsa; Larsson, Hans; Rydberg, Tomas; Keller, Thomas

Published in


Publisher: SBU, Sockernäringens Betodlingsutveckling

   SLU Authors

  • Gunnarsson, Anita

   • Horticulture, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Keller, Thomas

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
     • Larsson, Hans

      • Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences

     UKÄ Subject classification

     Agricultural Science

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/24258