Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2009Open access

Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/2008 : nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av lodjur

Svensson, Linn

Published in


Publisher: Viltskadecenter

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/24265