Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Växtnäring från avlopp ger mer hållbar produktion av ettåriga energi- och fibergrödor : Projektredovisning för 2005 och 2006

Svensson, Sven-Erik

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik)
2006, number: 2006:12
Publisher: SLU Alnarp