Skip to main content
Report, 2006

Växtnäring från avlopp ger mer hållbar produktion av ettåriga energi- och fibergrödor

Svensson, Sven-Erik

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik)
2006, number: 2006:12
Publisher: SLU Alnarp

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/24273