Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Team 20/20 - Mot maximal regional tillväxtpotential – ett On Farm Research-projekt i sockerbetor 2003–2006. Slutrapport

Gunnarsson, Anita; Olsson, Åsa; Larsson, Hans; Rydberg, Tomas; Keller, Thomas

Published in


Publisher: SBU, Sockernäringens Betodlingsutveckling

      SLU Authors

    • Gunnarsson, Anita

      • Horticulture, Swedish University of Agricultural Sciences