Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2007

Inplantering av främmande djur

Ebenhard, Torbjörn

Published in

Title: Människan och faunan: etnobiologi i Sverige 3
ISBN: 978-91-46-21751-0
Publisher: Wahlström & Widstrand