Skip to main content
Report, 2002

Metod för bestämning av jordbrukets kvävebelastning i mindre avrinningsområden samt effekter av läckagereducerande åtgärder

Kyllmar, Katarina; Johnsson, Holger; Mårtensson, Kristina

Published in

Ekohydrologi
2002, number: 70
Publisher: SLU, Institutionen för Mark och miljö

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

Associated SLU-program

Eutrophication

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/24311