Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2002

Metod för bestämning av jordbrukets kvävebelastning i mindre avrinningsområden samt effekter av läckagereducerande åtgärder

Kyllmar, Katarina; Johnsson, Holger; Mårtensson, Kristina

Published in

Ekohydrologi
2002, number: 70
Publisher: SLU, Institutionen för Mark och miljö