Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2005

Försök med reducerad bearbetning i Skåne och Halland

Arvidsson, Johan

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2005, number: 56
Publisher: SLU

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/24371