Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2004

Inomfältsvariation - en nyckelfråga vid markkartering

Söderström, Mats

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2004, number: 57, pages: 26:1-26:5
Publisher: SLU, Institutionen för växtvetenskap, Södra jordbruksförsöksdistriktet

Conference

Växtodlings- och växtskyddsdagar