Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1999

Avvägningsproblem för beslutsfattande vid radioaktivt nedfall. Försvarets Forskningsanstalt, FOA-R-99-01356-861-SE. Användarrapport, Umeå, p 1-33. (In Swedish with English summary.) ISSN 1104-9154

Bergman, R; Preuthun, J; Rosén, Klas

Published in

FOA.; Forsvarets forskningsanstalt.; Defence Research Establishment.
1999, number: FOA-R-99-01356-861-SE
Publisher: Försvarets Forskningsanstalt,

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/24449