Skip to main content
Report, 1999

Jordbruk och livsmedelsproduktion efter en kärnenergiolycka. Rapport från ett spelseminarium 17-18 mars 1998. Försvarets Forskningsanstalt, FOA-R-99-01061-861-SE, Umeå, Användarrapport, pp 1-71. (In Swedish with English summary.) ISSN 1104-9154

Ulvsand, T; Finck, R; Preuthun, J; Rosén, Klas; Svensson, K

Published in

FOA.; Forsvarets forskningsanstalt.; Defence Research Establishment.
1999, number: FOA-R-99-01061-861-SE,
Publisher: Försvarets Forskningsanstalt

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Food Science
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/24450