Skip to main content
Report, 1998

Överföring av Cesium-137 till jordbruksprodukter i Skåne och Blekinge efter en kärnenergiolycka. Rapport SLU-REK-82, Uppsala. pp 1-44. (In Swedish with English summary). ISSN 0280-7963

Haak E, Eriksson Å, Lönsjö H, Rosén Klas

Published in

Rapport SLU-REK / Institutionen för Radioekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet
1998, number: SLU-REK-82
Publisher: SLU repro

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/24452