Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1999

Lekvandring hos vilda honor av östersjölax (Salmo salar) i Vindelälven 1999

Östergren, Johan

Published in

Publisher: SLU, Vattenbruksinstitutionen