Skip to main content
Report, 2004

Långviken - Rapport om Långvikens storlek och form och topografiska egenskaper i relation till andra finska vikar

Gyllenhammar A, Håkansson L

Published in


Publisher: Uppsala universitet

Authors' information

Gyllenhammar, Andreas
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Håkansson, L

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/24513