Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2004

Långviken - Rapport om Långvikens storlek och form och topografiska egenskaper i relation till andra finska vikar

Gyllenhammar A, Håkansson L

Published in


Publisher: Uppsala universitet

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/24513