Skip to main content
Report, 2004

Transport av slaktsvin från gård till slakteri- studier av klimat, beteende och vibrationer i bilen, skador på djuren samt förslag till förbättringar

Sällvik, Krister; Gebresenbet, Girma; Gustafsson, Gösta; Lundgren, Anna- Karin; Rantzer, Dan; Svendsen, Jörgen

Published in


Publisher: SLU. Inst. för jordbrukets biosystem och teknologi

Authors' information

Sällvik, Krister
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Gustafsson, Gösta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Rantzer, Dan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Lundgren, Anna- Karin
Svendsen, Jörgen

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/24524