Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2001

Efecte de la topografia en la variabilitat espacial del contingut de carboni total i d’òxids solubles de ferro i alumini a l’horitzó B del sòl a una catena forestal a Suècia

Bernia, Sara; Stendahl, Johan; Olsson, Mats

Published in

Title: Butlletí de la Institucío Catalana D´Història Natural
Publisher: Butlletí de la Institucío Catalana D´Història Natural