Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007

Växtplankton i sjöar. Bedömningsgrunder

Willen, Eva

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2007, nummer: 2007:6
Utgivare: SLU, Institutionen för miljöanalys

  Associerade SLU-program

  Sjöar och vattendrag
  Övergödning
  Klimat
  Biologisk mångfald
  Försurning

  UKÄ forskningsämne

  Fisk- och akvakulturforskning

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/24568