Skip to main content
Report, 2006

Arenor för hållbart brukande av landskapets alla värden - begreppet Model Forest som exempel

Svensson Johan, Angelstam Per, Axelsson Robert, Törnblom Johan, Sandström Per, Jougda Leif, Liedholm Hans, Ederlöf Erik, Myhrman Lennart

Published in


Publisher: Skogsstyrelsen