Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2007

Bostadsgården - det halvprivata rummet

Kristensson, Eva

Published in

Title: Bostaden och kunskapen

Publisher: Stiftelsen ARKUS och ARKUS-föreningen