Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Landskapets betydelse för fåglarnas förekomst och populationsutveckling: en pilotstudie med monitoringdata från Svensk Fågeltaxering och NILS

Ottvall, R; Green, M; Lindström, Å; Esseen, Per Anders; Marklund, Liselott

Published in


Publisher: Ekologiska Institutionen, Lunds Universitet