Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Karaktärsdrag och bebyggelsemönster - Modell för karakterisering och uppföljning inom miljömålsarbetet

Riksantikvarieämbetet,

Published in


Publisher: Riksantikvarieämbetet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/24588