Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2004

Karaktärsdrag och bebyggelsemönster - Modell för karakterisering och uppföljning inom miljömålsarbetet

Riksantikvarieämbetet,

Publicerad i


Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/24588