Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2007

Är förekomst av multipla genom hos lavar vanligt?

Thor, Göran

Published in

Title: Sammanfattningar: föredrag och postrar

Conference

Systematikdagarna 2007

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/24690