Skip to main content
Report chapter, 2008

Utvärdering av provtagning av bottenfauna

Sonesten, Lars; Eriksson, Lars; Sonesten, Sebastian

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2008, number: 49, pages: 68-71
Book title: Vänern – Årsskrift 2008
Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Sonesten, Sebastian
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/24764