Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2008

Utvärdering av provtagning av bottenfauna

Sonesten, Lars; Eriksson, Lars; Sonesten, Sebastian

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2008, number: 49, pages: 68-71
Title: Vänern – Årsskrift 2008
Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund