Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2004

Fotografisk färd längs Fyrisån. Recension: Wilhelm, Mats: "Från Lena till Ulva. Bilder och berättelser från landskapet längs Fyrisån". 2002

Hall, Ragnar

Published in

Fauna och flora
2004, Volume: 99, number: 2, pages: 55

  Associated SLU-program

  Biodiversity

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/24832