Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2003Open access

Rotgallnematoder

Stig, Andersson

Abstract

Rotgallnematoderna (släktet Meloidogyne) är en grupp av nematoder, som är närbesläktade med de hos oss mera kända cystnematoderna. Medan cystnematoderna är de viktigaste nematoderna i tempererat klimat, så är rotgallnematoderna mest betydelsefulla under tropiska och subtropiska förhållanden. Troligen är rotgallnematoderna globalt sett de ekonomiskt viktigaste av alla nematoder. Också hos oss kan vissa arter vara eller bli av mycket stor betydelse. Den for närvarande enda kända arten på friland här i landet, Meloidogyne hapla, har gjort sig starkt påmind under de allra senaste åren. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2003, number: 133 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture
Food Science
Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/2484