Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2003

Hur påverkar geotropismen på sträckningstillväxten hos Euphorbia pulcherrima "Millenium"?

Krister, Andersson

Published in

Rapport projektarbete 10p trädgårdsing.programmet
2003, number: -
Publisher: Inst f växtvetenskap

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Food Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/2509