Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2003

Minskade kvävehalter i dräneringsvatten och i grundvatten från ett observationsfält

Ulen, Barbro; Johansson, Göran

Published in

   SLU Authors

  • Ulen, Barbro

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Johansson, Göran

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/2529