Skip to main content
Factsheet, 2006

Vägar till lönsam dikobaserad nötköttsproduktion

Kumm, Karl-Ivar

Keywords

nötköttsproduktion; dikor; bete; foderodling; lönsamhet; besättningsstorlek; företagsledning

Published in

Fakta. Jordbruk
2006,
Publisher: SLU