Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2009

Långtidseffekter på skogsproduktion efter askåterföring och kalkning : preliminära resultat från en pilotstudie

Sikström, Ulf; Jacobsson, Staffan; Johansson, Ulf; Kukkola, Mikko; Saarsalmi, Anna; Holt-Hanssen, Kjersti

Published in

Värmeforsk Forskning och Utveckling
2009, number: 1107
Publisher: Värmeforsk