Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2009Open access

Synoptisk provtagning av små vattendrag i södra Sverige oktober 2007

Temnerud Johan, Fölster Jens, Pilström Fredrik, Bishop Kevin

Abstract

Detta projekt syftar till att öka kunskapen om vattenkemi i små skogsdominerade bäckar och omfattar provtagning i ett urval av vattendrag under oktober 2007. I förslaget till reviderat delmål för miljömålet Bara naturlig försurning, förslås att delmålet ska omfatta vattendrag med avrinningsområde större än 2 km². Därför har jämförelse gjorts mellan vattendrag större eller mindre än 2 km², speciellt att hitta mönster mellan utloppet och de små vattendragen (< 2 km²) som inte ingår i det reviderade delmålet. Studien stödjer förslaget om revidering av miljömålet Bara naturlig försurning, om utloppet har högre pH så har de flesta små bäckar det också. För att läsa mer öppna pdf

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2009, number: 2009:6
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet