Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter1993

Sträckfilmsarkitektur

Wingren, Carola

Published in

Title: Sex arkitekturessäer, Resultat från en tävling i att skriva arkitekturkritik, utlyst 1993 av ARKUS
Publisher: Byggförlaget