Skip to main content
Report, 2009

Trafikklassning för markbeläggningsplattor av natursten

Hansson, Jonas; Schouenborg, Björn

Abstract

Den här rapporten redovisar de kombinerade resultaten från flera provningar; vars mål var att finna de bästa resultat och erforderliga krav för en trafikklassificeringstabell för markbeläggningsplattor av natursten. En av anledningarna till den här rapporten är att ge ingenjörer, arkitekter och beställare förståelse för den komplexitet som finns hos natursten och härigenom hitta bättre och enklare förfaringssätt vid dimensionering av hårdgjorda ytor. Egenskaper som har undersökts och ansågs vara av störst betydelse för den här rapporten är följande: Dimensioner, provningsmetoder, böjhållfasthet och våta eller torra provkroppar. Av stor betydelse är också den insamlade praktiska erfarenheten från beställare och leverantörer från olika delar av Sverige. Slutsatsen är att det finns en stor komplexitet vid användandet av natursten och att det inte alltid finns ett lätt sätt att bestämma vilken dimension som är den rätta för respektive trafikklass. Dock pekar alla resultaten i samma riktning och tillsammans med det stora antalet provningar och utvärderingar som genomförts, ger det en stor försäkran till den rekommenderade trafikklassificeringstabellen. Flera förslag har även givits om hur man framöver skall utveckla och förbättra provning- och utvärderingsförfarande, även standarder inräknat

Keywords

trafikklasser; markbeläggningsplattor; natursten; dimensionering; klassificeringstabell

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2009, number: 2009:8
ISBN: 978-91-86197-19-3
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Authors' information

Hansson, Jonas
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction
Hansson, Jonas
SP Technical Research Institute of Sweden
Schouenborg, Björn
SP Technical Research Institute of Sweden

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/25517