Skip to main content
Other publication, 2009

Förebyggande av olycksfall inom jordbruket - studieresa till Australien och Nya Zeeland

Lundqvist, Peter

Keywords

olycksfall; jordbruk; Australien; Nya Zeeland

Published in

Book title: Reserapport
Publisher: SLU, Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM)

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Economics and Business
  Social Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/25542