Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2003

Aktuellt forskningsläge kring djurtransporter: utvärdering och rekommendationer

Gebresenbet, Girma

Published in

Statens offentliga utredningar
2003, Volume: 2003:6, pages: 1-48
Publisher: Svenska staten