Skip to main content
Report, 2008

Effekter av ny matjord och marktäckning på vattenomsättning och tillväxt hos korn på fem lerjordar

Johansson, Waldemar; Gustafsson, Eva-Lou;

Keywords

marktäckning; korn; vattenomsättning

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik)

2008, number: 9
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik

Authors' information

Gustafsson, Eva-Lou
Johansson, Waldemar

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/25596