Skip to main content
Magazine article, 2009

Stört genuttryck hos zebrafiskar kan visa på miljögifter

Ullerås, Erik
Hallin, Ann-Katrin (ed.)

Keywords

pesticider; veterinärmedicinska läkemedel

Published in

Miljötrender från SLU
2009, number: 1, pages: 9-9
Publisher: Informationsavdelningen, SLU