Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2009

Stört genuttryck hos zebrafiskar kan visa på miljögifter

Ullerås, Erik
Hallin, Ann-Katrin (ed.)

Keywords

pesticider; veterinärmedicinska läkemedel

Published in

Miljötrender från SLU
2009, number: 1, pages: 9-9
Publisher: Informationsavdelningen, SLU

  Associated SLU-program

  Animal health (until May 2010)

  UKÄ Subject classification

  Pathobiology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/25609