Skip to main content
Factsheet, 2009

Drank

Slätt, Sara; Swensson, Christian

Abstract

Vetedrank är en biprodukt från Vin & Sprit AB´s destilleri i Nöbbelöv. Den blöta produkten har en ts-halt på omkring 8-9% och ett högt innehåll av råprotein, över 400 gram per kg ts. 10-15 kg blöt drank kan med fördel utfodras till mjölkkor, i blandfoder eller fullfoder. Drankens värde i foderstaten för en mjölkko varierar för varje mjölkföretag, enligt våra beräkningar kan drank vara ett konkurrenskraftigt alternativ upp till 20 mil från Nöbbelöv

Keywords

drank; vetedrank; foder; mjölkkor; utfodring

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2009, number: 2009:3
Publisher: Partnerskap Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Slätt, Sara
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Swensson, Christian
Swedish University of Agricultural Sciences, Rural Buildings and Animal Husbandry

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/25813