Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2009Open access

Optimerad näringssammansättning och gödselplacering för ökad skörd och förbättrad kvalitet hos maltkorn: fältförsök år 2

Haby, Lena

Abstract

Sammyllad startgiva kan eventuellt användas för att undvika så höga proteinhalter i maltkorn att skörden riskerar klassas som foderkorn. Även vattenhalten tenderar bli lägre med sammyllad startgiva än utan, vilket är ett tecken på en tidigare mognad. Årets resultat tyder på att tidiga skillnader i plantutveckling samt klorofyllinnehåll (radmyllningseffekt) kan utjämnas under växtperioden och har begränsad betydelse för skördens avkastning samt kvalitet

Keywords

maltkorn; utsäde; startgivor; näringssammansättning; sådd

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2009, number: 2009:4
Publisher: Partnerskap Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/25819