Skip to main content
Factsheet, 2009

Optimerad näringssammansättning och gödselplacering för ökad skörd och förbättrad kvalitet hos maltkorn: fältförsök år 2

Haby, Lena

Abstract

Sammyllad startgiva kan eventuellt användas för att undvika så höga proteinhalter i maltkorn att skörden riskerar klassas som foderkorn. Även vattenhalten tenderar bli lägre med sammyllad startgiva än utan, vilket är ett tecken på en tidigare mognad. Årets resultat tyder på att tidiga skillnader i plantutveckling samt klorofyllinnehåll (radmyllningseffekt) kan utjämnas under växtperioden och har begränsad betydelse för skördens avkastning samt kvalitet

Keywords

maltkorn; utsäde; startgivor; näringssammansättning; sådd

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2009, number: 2009:4
Publisher: Partnerskap Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Holm, Lena
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/25819